Díky poctivé nálezkyni se ke svým penězům může dostat ten, kdo si je v sobotu 7. října zapomněl v jednom z místních bankomatů. „Vzhledem k tomu, že většina bank přijaté peníze skládá na zvláštní bankovní účet a prověřování provádí až když se o peníze přihlásí konkrétní osoby, předali strážníci příslušné bance získané informace,“ uvedl vrchní strážník Luboš Müller.

Doplnil, že finanční obnos je uložen na ztrátách a nálezech na městském úřadu. Podle jeho slov se podobný případ stane až šestkrát do roka. „A to jsou jen ty případy, které nám poctiví nálezci nahlásí. Takových nálezců, třeba i v případě nalezených peněženek a podobných, je naštěstí dost,“ uzavřel strážník.

Zatajení podobného nálezu je samozřejmě trestné. Pokud si majitel jde své zapomenuté peníze vyzvednout, musí se hodnověrně prokázat - například tím, že uvede přesnou částku, předá potvrzení vystavené ve spolupráci s bankou o tom, že daný obnos skutečně v danou dobu z konkrétního bankomatu vybral a podobně. Ve chvíli, kdy uplynou tři roky od vyhlášení nálezu a původní vlastník se stále nehlásí, nabývá nálezce vlastnického práva.