„Dobré klimatické podmínky trvaly až do začátku prosince, proto i sezonní práce byly ukončeny až po zhoršení počasí. Lidé potom přicházeli zejména z lesnictví, stavebnictví, kamenolomů, ale i ze zemědělství, veřejně prospěšných prací a dopravy. Svou činnost přerušilo také 206 osob samostatně výdělečně činných, jejichž náplň spočívá také v sezonních pracích,“ vysvětlila ředitelka Úřadu práce v Jindřichově Hradci Stanislava Zemanová.
Vládní úsporné kroky se podle ní odrazily v počtu nových uchazečů jen částečně.

Do evidence úřadu podle jejích slov přišlo například 29 lidí ze společnosti Wotan Forest, 16 ze společnosti Agrostaving, ale také 21 z firmy ŽOS České Velenice.

Počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří jsou v evidenci déle než šest měsíců, se na konci roku také udržel na stejné hladině jako v roce 2009. Poslední prosinec dokonce vykázal o čtyři uchazeče méně, tedy celkem 1281.

Největší věkovou skupinou z celkového počtu lidí bez práce v okrese jsou lidé ve věku od 30 do 34 let. Těch je v evidenci 523. Hned za nimi jsou s počtem 509 věkové kategorie od 35 do 39 let.