Náprava této formální stránky má usnadnit přístup ke krajský dotacím. „Jednotky sdružují muže schopné v krizových situacích zasáhnout, jsou to lidé poučení, kteří umí samostatně konat,“ připomněl místostarosta Alfred Němec. Jednotky budou zahrnuty do integrovaného záchranného systému města.