Hradecké nakladatelství Epika vyhlásilo další, v pořadí už osmý ročník literární a výtvarné soutěže Jindřichohradecký Textík. A s novým ročníkem jsou samozřejmě připravená i nová témata pro soutěžící.

Ve věkové kategorii do 14 let mohou autoři psát jak poezii - téma Kdyby prase mělo křídla -, tak prózu - téma Na mostě mezi Měsícem a Sluncem. Od 15 let dál se potom účastníci soutěže musejí zabývat básněmi na téma Slušná báseň o neslušné věci a prózou na téma Kocourkovští nového věku. Do soutěže je možné zaslat jedno jediné dílo o délce maximálně tři strany A4. Dílo nesmí být až do přihlášení do soutěže nikde prezentováno. Práce se mohou až do 15. ledna 2018 zasílat na e-mail textik@epika.cz.

Ani letos nechybí v soutěži výtvarná část, která je otevřená všem bez věkového limitu. Zadání pro osmý ročník zní Ukradená vzducholoď. Opět je možné přihlásit pouze jediné, nikde neprezentované dílo, fotografie a komixy nejsou povolené. Výtvarná díla lze zaslat buď poštou na adresu nakladatelství Epika, či je na místo zanést osobně.