O platnosti voleb v obci bude zřejmě rozhodovat krajský soud, ten však čeká na konkrétní důvody podání námitek.

Podobně jako v lázeňské Třeboni ani zde nemůže dosavadní starosta svolat ustavující zastupitelstvo, aby rozhodlo o obsazení postu starosty a místostarosty, protože Krajský soud v Českých Budějovicích obdržel návrh na přezkoumání platnosti voleb také v Lodhéřově.

„Byli jsme upozorněni krajským soudem, že někdo zpochybnil výsledky komunálních voleb, ale dodnes nevíme, kdo to byl a ani z jakého důvodu. První informaci jsme se dočetli z Deníku v sobotu, pak mi to bylo v pondělí na soudu potvrzeno,“ řekl včera starosta Lodhéřova Jiří Dvořák.

Zastupitelstvo měl podle jeho slov už připraveno na 11. listopadu, ale teď se vše zkomplikovalo a bude muset čekat na rozhodnutí soudu. „Bylo by potřeba, aby zastupitelstvo obce už začalo pracovat, takhle nemůžeme dělat nic, způsobuje nám to problémy a jen všechnu práci zdržuje. Ještě nikdy se tady nic takového nestalo, takže nás to hodně překvapilo,“ doplnil Jiří Dvořák.

Žádné bližší informace zatím nemohl podat ani krajský soud. „Návrhové námitky na přezkoumání výsledků voleb přišly od jednoho občana, který ale neuvedl žádné konkrétní důvody. Proto byl vyzván, aby do dvou dnů doplnil důvody, které ho k podání námitky vedly,“ vysvětlila předsedkyně senátu Marie Krybusová, která má záležitost Lodhéřova přidělenou.

Pokud dnes, ve čtvrtek, budou mít vše od autora námitky doplněné, dostane ji okrsková volební komise a vše musí být prošetřeno ve lhůtě 20 dní od obdržení, takže nejpozději do 19. listopadu.

Pokud ale stěžovatel nedoplní konkrétní důvody, jako je například podle volebního zákona neplatnost hlasování, byla by bez věcného vyřízení soudem námitka odložena.