Nedávno jste představili nové logo, můžete připomenout, co znamená?

K vytvoření loga jsme přikročili, protože chceme být moderním městem, které bude nějakým způsobem vyjadřovat své potřeby a historii. Základ loga je rožmberská růže v kamenném stylu, to znamená s ostrými hranami, takže má vztah ke gotice. Někdo může v našem logu vidět sgrafitta, která jsou zde z doby renesance, takže historický podtext z něj vyzařuje. Každý lístek růže je v jiné barvě, tím chceme zdůraznit, že Třeboň je pestrobarevným městem nejenom v tom, že je zde celá řada historických budov, ale i krajinou, turistikou gastronomií a tak dále. Růže je trochu natočená, což znamená, že město je v neustálém pohybu. Nic zde nekončí

Kde bude logo využíváno? Nahradí znak města?

Celá řada oponentů loga říká, proč má mít město logo, když je tady znak. Znak města vychází z historických podkladů, z heraldiky a je velmi konzervativní. Znak města tedy zůstává znakem a bude možné dávat jej i na různé propagační materiály. Každopádně logo chceme používat jako značku města, která bude také značkou marketingovou. Stejně jako jiná města, tak i Třeboň chce mít své logo, které budeme používat na všech papírových a digitálních materiálech.

Kdo je autorem loga, dostali jste další návrhy?

Autor loga je Michal Erlich. Měli jsme návrhy celkem od třech autorů. Michal Erlich předložil samostatně tři návrhy, ze kterých jsme nakonec vybírali a shodli jsme se na tomto návrhu kamenné barevné růže.

Cena loga 450 tisíc korun, je poměrně vysoká, můžete říci, co všechno zahrnuje?

Každé logo, když má přijít v život, tak musí mít nějakou specifikaci, na všechna užití, pro která se bude dělat. Na to se zpracovává určitý manuál, což je vlastně takový sešit, ve kterém jsou varianty loga, která se mohou použít na obálky, tiskoviny, auta a podobně. Proto jsme se rozhodli, že částku vyčleníme nejenom na loga samotná, ale i na zpracování manuálů pro některé naše společnosti. Například informační a kulturní středisko bude mít oranžovou růži ve svém logu, vodohospodářská společnost bude mít modré logo a podobně.

Takže finance jsou vyčleněny pro logo a grafický manuál jednak pro město Třeboň, pro infocentrum, pro vodohospodářskou společnost a pro městský úřad. Cena zajišťuje, že můžeme logo používat, že máme autorská práva a zároveň budeme mít pro čtyři společnosti zpracované grafické manuály. Ten kdo prezentuje 450 tisíc na logo, tak to prezentuje samozřejmě se záměrem uvést čtenáře na určité scestí. Je to za čtyři loga a čtyři grafické manuály. Za vytvoření loga jsme zaplatili 80 tisíc korun, ale grafický manuál se platil zvlášť.

Kulturní dům Beseda, který mají v nájmu Bertiny lázně, byl loni nabízen k podnájmu. Jak je to s Besedou nyní?

Očekáváme nabídky na pronájem Besedy. V současné době jsme vyhlásili nabídku na kompletní pronájem všech prostor. Chtěl bych preferovat společného nájemce, nebude asi tak velký zájem, ale nabídky mohou zájemci podávat do 15. ledna s tím, že my jsme za dobu, kdy tu byl již nájemce, omezili nějaký provoz.

Došlo tak ke snížení propadu z kulturního domu, který byl dříve. Nyní závisí Beseda na tom, aby se objevil nějaký zájemce, který půjde do tohoto podnájmu. Chtěl bych opravdu vyzvat všechny, kteří i nějakým způsobem spolurozhodovali o výstavbě Besedy, tak aby se toho nebáli a ukázali, jak umí provozovat zařízení, která má Třeboň k dispozici.

Na setkání s veřejností jste nastínil zvýšení ceny vodného a stočného až o 15 korun, můžete vysvětlit, proč k tomu město přistoupilo?

Dochází k tomu ze stejného důvodu, jako je tomu v ostatních českých městech, která získala dotace na rekonstrukci svého vodohospodářského zařízení. Podmínkou dotací je, že se musí příjemce dotace zavázat k nějakému ekonomickému modelu, který zajistí, že do budoucna už nebude muset být na další rekonstrukci poskytována dotace.

Finanční prostředky se tak budou střádat na další rekonstrukci. K tomuto modelu se město Třeboň v minulosti zavázalo, a to znamená, že od roku 2012 jsme museli přijmout navýšení vodného a stočného o něco málo přes 15 korun za kubík vody. Dalším důvodem je fakt, že by znečišťovatel, tedy každý občan, měl nést znečištění ke své tíži.