Pokud se chcete blíže seznámit s plánovaným obchvatem Lomnice nad Lužnicí, poznamenejte si datum pondělí 27. května.

„Zástupkyně ŘSD, paní Šulistová, představí prezentaci připravovaného obchvatu. Promítání vizualizace se uskuteční od 17 hodin v zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou (čp. 125),“ pozvala Marcela Božovská z informačního centra. Doplnila, že místní budou mít příležitost získat konkrétní informace.

Jihočeský kraj uvádí, že osobní a nákladní doprava, která v současnosti projíždí Lomnicí nad Lužnicí, výrazně zhoršuje životní situaci obyvatelstva, a to především negativními účinky dopravy jako je hluk, emise, vibrace a znečištění ovzduší. Podíl nákladních vozidel z celkového počtu vozidel na komunikaci I/24 dosahuje 21 procent. Plánovaná stavba obchvatu města má tyto nežádoucí vlivy snížit, jelikož značnou část dopravy vyvede zcela mimo zastavěné území.

Zdroj: Youtube

Plánovaný obchvat má Lomnici nad Lužnicí ulevit od nepříjemné dopravy ve městě.Plánovaný obchvat má Lomnici nad Lužnicí ulevit od nepříjemné dopravy ve městě.Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Přeložka silnice I/24 má vést východně od Lomnice nad Lužnicí. „Začátek stavby je na stávající silnici I/24 ve směru od Veselí nad Lužnicí, a to na dlouhé rovince mezi odbočkou na silnici III/1554 do obce Frahelž a začátkem města Lomnice nad Lužnicí. Konec stavby se nachází na stávající silnici I/24 v úseku mezi Lomnicí a odbočkou na silnici III/15510 do obce Lužnice,“ uvádí k plánovanému obchvatu kraj. Chystaná přeložka by měla měřit asi 4,5 kilometru.

Více o obchvatu se můžete dozvědět kliknutím zde.