Jako zastupitel a radní města jsem byl osloven skupinou občanů tak zvaných přípojkářů, kteří se dostali do nechtěného sporu s radnicí, se žádostí o pomoc. Jednak naše rodina má nemovitost v dané lokalitě a tím jsem informován lépe, než ostatní zastupitelé, ale jako lékař nepodléhám tak snadno tlakům, jako ostatní. Odměnou jsou mi útoky ze strany radnice.

Ve sporu s radnicí jde o spor týkající se rekonstrukce kanalizačních přípojek z nemovitostí při obnově průtahu silnice I/24 městem Lomnice.
Nechtěli jsme rozdmýchávat spor a poctivě jsme hledali cestu k dohodě s městským úřadem. Chtěli jsme dokonce část nákladů za přípojky uhradit, ale ze strany města nechtěl o diskusi nikdo ani slyšet. Viz průběh zastupitelstva na podzim 2009, na které jsme pozvali tisk a televizi, abychom rozhýbaly jednání a přiměli vedení města k dialogu.

Tak se na oné památné schůzi daly věci do pohybu. Ne ovšem tak, jak jsme si představovali.

Odpovědí na naši snahu byla série jednostranně zaměřených článků proti přípojkářům publikovaných v regionálním tisku, včetně Lomnických listů, mimochodem vydávaných i za naše peníze.

Začaly vznikat články s nadpisy typu Arogance moci na radnici, Lomnické občany čeká exekuce za nezaplacené přípojky?

Oproti tomu námi oslovení novináři dali slovo oběma stranám. Bohužel seriózního jednání jsme se od radnice nedočkali. Naopak kulminovala snaha města poštvat proti přípojkářům veřejné mínění stylem: vy ostatní občané jste platili a oni nechtějí.

A přitom je spor zbytečný a jeho jádro velmi jednoduché
Jen je třeba uvést věci na pravou míru. Zkusil jsem proto celý problém bez větších emocí pragmaticky analyzovat.

V Lomnici existují 3 skupiny přípojkářů:
1. skupina (malá) jsou občané, kteří přípojky neměli a dle zákona je skutečně musí zhotovit a zaplatit.

2. skupina (rovněž málo početná) jsou občané, kteří přípojky měli, ale museli je přepojit na jiný řad. To je skupina, které jsem navrhoval přispět finančně. Měli totiž dost finančních nákladů na přesměrování domovních řadů a navíc přípojky mimo objekt a to už je pěkná láce.

3. skupina (nejpočetnější) jsou občané, kteří funkční přípojky měli a byly jim rekonstrukcí vozovky zničeny. Těm byly zničeny přípojky, které již jedenkrát hradili. Proto je logické, že je na svoje náklady obnovil ten, kdo je zničil při výkonu jiného díla.

Bohužel, radnice smetla všechny tyto skupiny do jednoho pytle, snad aby zamlžila pravou míru věcí a znepřehlednila podstatu problému.
Od samého začátku, kdy se začalo jednat poprvé o rekonstrukci průtahu městem, začala se pořizovat dokumentace, hledat zdroje financování se zcela zapomnělo jednat s občany.

Argument, který zazněl ze strany radnice publikovaný i v tisku, že nebyl čas na jednání s občany, protože práce začaly kvapně, neobstojí. Od začátku projektu k jeho realizaci uteklo několik dlouhých let.

Radnice dnes tvrdí, že se všemi občany jednala, tahají jeden moták za druhým, jako králíka z klobouku. A najednou po několika letech se objeví pochybné faktury na přemrštěné částky, bez dodacích listů a dalších náležitostí.

Viz článek v tisku, kde starosta píše, že přesnou částku za přípojky neví, neboť v globální částce byla zahrnuta stavba chodníků, hutnění, dlažba a tak dále. A proto částku spočetli hypoteticky. Z toho vyplynula i obrovská částka za jeden běžný metr kanalizace, která se v různých místech obce svojí výší dokonce lišila.

Navíce tvrzení radnice, že byla pořizována průběžně dokumentace, je zcela v rozporu s tvrzením občanů.

V navrhovaných způsobech řešení ze strany radnice došlo k několika zásadním přemetům.

Nejprve se objevily laskavé výzvy k jednání, sliby k individuálnímu řešení, a když ani toto nezabralo, přešel průběh jednání až k hrubému nátlaku na občany a v samém závěru došlo až k vyhrožování žalobami a exekucemi.

Proto občanům nezbylo nic jiného, než se obrátit na advokátní kancelář k svojí ochraně. V tom okamžiku skončily výhrůžky soudem a začala nová taktika proti přípojkářům: nechcete přijmout naše podmínky? My vám přípojky pronajmeme! Toto je poslední šlágr radnice.

Tyto názorové veletoče radnice svědčí jednoznačně o slabosti jejich argumentů. Ostatně, kdyby byli silní v kramflecích, tak by se s námi občany vůbec nemazali.

Když se vrátíme krátce do minulosti, jak radnice řešila podobnou situaci v jiných lokalitách, tak zjistíme, že například na Palackého náměstí neplatil přípojky nikdo, a naopak, na Novém městě, poslední stavba, se již radnice poučila z chyb a před samotnou stavbou zcela správně oslovila občany a vše smluvně ošetřila. Z toho vzniklo asi také místní rčení: „Musíš platit? Bydlíš v blbý ulici.“

Otázka na závěr:
Jakou rekonstrukci z minulosti naúčtuje radnice příště?

ROMAN BÍLEK
zastupitel a člen rady města Lomnice nad Lužnicí