„Lékaři z dětského a gynekologického oddělení se na nás obrátili s tím, že by chtěli vyměnit podlahové krytiny a rozvod vody. Jsem přesvědčený, že by bylo potřeba provést celkovou rekonstrukci včetně sociálních zařízení, ale situaci komplikuje skutečnost, že jeden z lékařů, kteří městské prostory využívají, se bude stěhovat do vlastních prostor. Proto se v současné době budeme podílet alespoň na částečných úpravách,“ vysvětlil starosta Karel Zvánovec. Práce by podle jeho slov mohly začít v dubnu.

Aby se zlepšil vzhled zmíněné ordinace lékařů, bude se město finančně podílet na stavebních úpravách, které trvale zhodnocují pronajatou nemovitost města, jako je založení vodovodních trubek do zdi, nové obklady, výlevka, umyvadlo, nový ohřívač vody, přemístění stávajícího ohřívače a umyvadla do předsíňky toalety v ordinaci gynekologa. V ordinaci dětského lékaře by pak měly být provedeny nové obklady ve stávajícím rozsahu, nové osazení umyvadla a zakrytí odpadního potrubí polosloupem.

„Výměnu lina a opravu lištování si musí uhradit nájemce na své náklady, protože je součástí běžné údržby. S provedením těchto prací na náklady nájemců rada souhlasila,“ doplnil Karel Zvánovec.

Stavební opravy, které trvale zhodnotí pronajatou nemovitost, si musí lékaři zajistit sami na základě objednávky města až po předložení a odsouhlasení položkové kalkulace oficiálně vybraného zhotovitele. Stavební práce pak budou zaplaceny až po jejich dokončení.