Podle tajemnice města Petry Jánské bude provozován za podmínek, že pozemek bude po celou dobu nájmu udržován v čistotě, neumožní se vstup návštěvníkům atrakcí do prostor skateparku a stejně tak provoz atrakcí nesmí ohrozit pohyb po stezce spojující Jiráskovu a Táboritskou ulici. "Po dobu fungování lunaparku musí být pro potřeby návštěvníků instalováno mobilní sociální zařízení a pro parkování motorových vozidel a odstavení techniky musí být využity zpevněné plochy a nesmí dojít k poškození komunikace ani jiného majetku na pozemku," uvedla tajemnice. Město pronajme pozemek za 5 000 korun.