Čím je Lužnice zajímavá pro turisty?

Lužnice je malebná obec ležící na stejnojmenné řece. Turisty lákají především zajímavé přírodní lokality v okolí obce, typické jihočeské statky či blízkost našeho největšího rybníka Rožmberk. Na své si zde přijdou milovníci turistiky i cykloturistiky, pro proplouvající vodáky je k dispozici kemp u řeky. Ačkoli je Lužnice poměrně malá obec, nachází se zde překvapivě mnoho ubytovacích zařízení. Penziony i ubytování v soukromí jsou vyhledávané především rodinami s dětmi.

Jak se vám v Lužnici žije?

Já tu žiju velmi ráda. Obec Lužnice znamená bydlení v krásné přírodě, na dosah rybníků a lesů, zároveň má obec slušnou občanskou vybavenost i dopravní dostupnost. Neméně důležitá je pro mne i skutečnost, že já i můj manžel zde máme silné rodinné vazby.

close Ilustrační foto info Zdroj: Deník zoom_in Ilustrační foto

Kam byste v obci návštěvníky pozvala?

Návštěvníky bych pozvala na prohlídku kaple svatého Jana Nepomuckého, dominanty obce stojící v parčíku na návsi či na návštěvu Muzea lidové architektury jižních Čech. Za zmínku stojí také přírodní památka Slepičí vršek, písečná duna s charakteristickou květenou, a Národní přírodní rezervace Velký a Malý Tisý zahrnující 11 větších rybníků. Zde se nachází mnoho vzácných společenstev rostlin a živočichů, oblast je významnou ornitologickou lokalitou. Ráda bych také návštěvníky pozvala na každoroční podzimní výlov rybníka Rožmberk, který je vždy obrovskou rybářskou i společenskou událostí. Nejen na hráz rybníka, ale i do naší vsi zavítají v době výlovu tisíce návštěvníků a mnozí z nich se k nám o letní dovolené vrací.

Jaké akce každoročně pořádáte?

V minulém roce se bohužel téměř žádné akce nekonaly z důvodu protiepidemických nařízení vlády, pouze o prázdninách uspořádal místní zájmový spolek letní promítání v kempu u řeky. Za běžné situace pořádáme společně se sousední obcí Klec sousedský bál, společně se spolky či dobrovolnými hasiči oslavy masopustu s tradičním masopustním průvodem masek a vepřovými hody, o pouti tradiční pouťový budíček, v kapli svatého Jana Nepomuckého se koná poutní mše. Na podzim pořádáme pravidelně Lužnický malotrh s prodejem výrobků lužnických nejen dětí a maminek, výtěžek je předán místní základní a mateřské škole. V adventním čase se v místní kapli konají koncerty včetně vystoupení dětí z lužnické základní a mateřské školy. Pro děti je během roku uspořádáno pálení čarodějnic a stavění máje, pohádková cesta k příležitosti oslav dětského dne či mikulášská nadílka a pekelný rej.

close Starostkou v Lužnici je Kateřina Kalátová. info Zdroj: K. Kalátová zoom_in Starostkou v Lužnici je Kateřina Kalátová.

Kde si u vás lidé mohou zasportovat?

V obci se nachází venkovní sportoviště s volejbalovým antukovým hřištěm a travnatou plochou, která je využívána zejména pro fotbal. V areálu se nachází také fitness cvičební prvky pro dospělé a venkovní pingpongový stůl. V současné době máme podánu žádost o dotaci a chtěli bychom zde postavit nové víceúčelové hřiště. Obcí prochází několik cykloturistických tras, rovinatá krajina láká k in-line bruslení a okolní vodní plochy k provozování vodních sportů.

Máte tip na příjemnou vycházku do přírody?

Jako krásnou vycházku do přírody bych doporučila určitě stezku po hrázi rybníka Rožmberk. Hráz je dlouhá téměř dva a půl kilometru a je porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada ptáků. 

Do čeho jste investovali?

V minulých letech jsme investovali především do opravy místních komunikací a chodníků, opravy kanalizace či revitalizace rybníku Loužek. Letos připravujeme realizaci projektu výstavby víceúčelového hřiště.