„Máme dokončený projekt na výstavbu nové mateřské školy. Je to stavba, která si vyžádá finanční náklady 30 milionů korun. Nyní čekáme na stavební povolení a předpokládáme, že příští rok by se mohlo začít s výstavbou,“ informoval starosta města Jan Kronika.

V současné době stojí město před další investiční akcí. Tou je zokruhování vodovodu a prodloužení kanalizace v ulici na Pražské (bývalá kasárna).
„Bylo osloveno pět firem. Práce na této investici, která bude stát okolo 4 milionů korun, započnou prvního září a dokončeny by měly být do patnáctého října,“ dodal starosta. V létě byl také opraven místní rozhlas a rozveden do všech okolních místních částí.