V rámci projektu už byl proveden odborný řez všech vzrostlých stromů a v celém parku chystají zástupci obce obnovit trávník a chodníky, které vedou parkem ke kostelu. V prostorách kolem pomníku padlých bude položena kamenná dlažba. Nově budou vysazeny stromy i keře.

„Náves ještě čeká oprava povrchu vozovek, a tím bude zrekonstruováno celé centrum obce,“ doplnila místostarostka Mirka Kolouchová. Celkové náklady na sadové úpravy návsi se předpokládají podle místostarostky ve výši přibližně 1,25 milionu korun, 90 procent z nich zaplatí dotace ze státního zemědělského intervenčního fondu.

„Krajská správa silnic a dálnic nechala opravit koncem června vozovku od železniční zastávky ke škole. Z obecních prostředků, asi za 425 tisíc, jsme nechali udělat nové povrchy cest v západní části návsi,“ upřesnila místostarostka. Doplnila, že se v současné době snaží získat prostřednictvím Místní akční skupiny Třeboňsko dotace z evropských fondů na zbývající část návesních vozovek a chodníků. Pak by mohlo být příští rok vše hotové.