Jaká byla vaše cesta na místo ředitelky číměřské mateřské školy? Představte se těm, kteří vás neznají.

Nepocházím odtud, ale z Vysočiny z Nového Rychnova. Vystudovala jsem gymnázium a v plánu jsem měla vysokou pedagogickou, ale nakonec jsem vystudovala vychovatelství na Střední pedagogické škole v Praze. Nastoupila jsem jako vychovatelka v základní škole při pelhřimovské nemocnici, později jsem si dodělala kvalifikaci na mateřskou školu a předškolní vzdělávání a nastoupila jsem v oboru. Posledních třináct let jsem dělala ředitelku mateřské školy v Horní Cerekvi, ale do dalšího výběrového řízení v téže školce už jsem se nepřihlásila. Původně jsem ani nechtěla ředitelovat.

Co vás tedy nakonec přimělo k tomu, že jste se přeci jenom na ředitelské místo přihlásila?

Dověděla jsem se, že tady jde paní ředitelka Hana Keslová do důchodu. Nechtěla jsem jít do konkurzu, kde jsem věděla, že je vyhlášen jen pro potvrzení někdejšího vedení. Tady to ale bylo jinak, takže jsem to zkusila a jsem ráda, že jsem tady. Moc se mi tady líbí i přesto, že jsem trochu dál od domova. Ale díky obsazení, jaké tady je, se mi to daří zvládat, za to patří kolegyním velký dík.

Jako ředitelka jste tedy již působila. Změnilo se pro vás přeci jen něco, kromě místa výkonu povolání?

Určitě mi přibyly povinnosti. Jednotřídka je o něčem jiném, než školka se třemi třídami, v jaké jsem dosud působila. Bylo nás tam víc, zastupování bylo jednodušší, stejně jako možnost účastnit se například pedagogických seminářů. Přibyla mi také starost o školní jídelnu, což pro mě bylo zcela nové. Zprvu jsem v tomto směru trochu tápala, ale díky mým kolegyním se mi to už daří docela zvládat.

Číměřská školka je jedna z těch menších. Jsou nějaká úskalí, s nimiž se musíte potýkat?

Jsme tady tři kolegyně. Jarmila Kanzová tady pracuje zároveň jako kuchařka i jako nekvalifikovaný pedagog, druhá kolegyně Jaroslava Málková zase zároveň jako uklízečka. Na celý úvazek jsem tady jenom já, takže tu hlavní přípravu dětí a seznamování se s novými prvky ve výuce mám na starosti já. Pro letošek je tu menší počet dětí, loni bylo 24, teď máme 20 dětí. Proto nám hrozí, že nám od začátku nového kalendářního roku sníží úvazek. To by se zřejmě muselo řešit úpravou provozu.

Co by to pro vás a především pro rodiče znamenalo?

Zatím jsem se zřizovatelem nejednala, zda by se to dotklo ranního nebo odpoledního provozu. Nám se samozřejmě nehodí ani jedna varianta, protože první děti přicházejí těsně po otevření po šesté hodině a poslední si rodiče vyzvedávají v půl čtvrté, kdy končíme. Sice nám přislíbili, že kdyby bylo nejhůř, tak by možná něco dodotovali, ale ještě jsme o tom úplně do detailů nehovořili. Předpokládám, že k projednání dojde koncem roku, kdy se bude připravovat rozpočet.

Takže hlavním problémem je malý počet dětí. Máte nějaké signály do budoucna, zda je šance na zlepšení?

Mluvila jsem samozřejmě s rodiči a naznačila jsem jim, že je potřeba nějak zajistit přísun dětí. Ale vážně. Máme teď devět předškoláků a nevypadá to, že by některý z nich měl dostat odklad. Obávám se, že náhradu za všechny v příštím roce nenajdeme, takže to bude docela obtížné a situace bude nejistá a mohlo by hrozit nějaké další omezování provozu. Navíc podle nového zákona mají kolegyně možnost být nekvalifikovanými pedagogy pouze do roku 2013. Potom buď musejí nastoupit na studium a doplnit si vzdělání nebo odejít. A přestože jsou obě šikovné, tvůrčí, akční, tak možnost studia zatím zcela nepotvrdily. Potom by samozřejmě přicházelo v úvahu zaměstnání kvalifikované paní učitelky, ale tam zase záleží na tom, jak na tom budeme finančně. Kvalifikovaný pedagog je samozřejmě jinak hodnocen než ten nekvalifikovaný. Všechno je o penězích.

Budete se snažit nějakým způsobem rodiče motivovat, aby k vám děti přihlašovali? Nabídnete jim něco navíc, co jinde nemají?

Nastoupila jsem s tím, že nehodlám dělat nějaké velké změny. Mateřská škola tady fungovala velice dobře, takže i při konkurzu jsem deklarovala, že se seznámím s tím, jak školku vedla předchozí ředitelka a budu se snažit pokračovat v jejích stopách. Nakonec jsem to tedy lehce změnila a zaměřila jsem orientaci zejména na přírodu, neboť jsem skutečně fascinovaná místní krajinou a moc se mi líbí. Kromě poznávání místní krajiny jsme ale například pořídili akvárium, snažím se sehnat barevné kontejnery, abychom mohli s dětmi třídit odpad. Také mám logopedický kurz, takže mohu s dětmi procvičovat výslovnost, která tady občas dělá problémy. Také se hodně zaměřujeme na pohyb, který já mám hodně ráda. Jiné kurzy, například jazykové a podobně, zatím nechystáme, nechám si nějaký čas na rozběhnutí a potom uvidíme, jak se bude vůbec situace vyvíjet. Pro děti i rodiče ale plánujeme nejrůznější doplňkové aktivity.

Prozradíte něco z toho, co připravujete?

Rodičům jsem například nabídla, že bychom se pravidelně jednou do měsíce mohli scházet při hrách rodičů a dětí. Chtěla bych také zkusit vánoční besídku, která nebývala. Potom bych také chtěla oslavit den matek, ale opravdu pouze s maminkami a dětmi. Je tady skutečně velký zájem o předvedení práce dětí, takže se občas nemohou návštěvníci vejít do budovy. Nově jsem také poprosila maminky, jestli by pro děti nenacvičily nějaké divadelní představení na Den dětí. Tak uvidíme. Plánujeme ale také besedy s policií, s hasiči a podobně.

Máte nějaké ohlasy od rodičů, zda se tohle nové zaměření dětem líbí?

Já tu práci vnímám jako samozřejmost. Něco tak trochu nastínili, že je to pozitivní. I kolegyně mi tlumočí, že je to v pořádku. Ale já myslím, že bývalá paní ředitelka to tady měla zmáknuté opravdu na jedničku. Navíc pro mě je samozřejmost, že by se dítě mělo ve školce cítit dobře. Pro mě je důležité mít ve školce spokojené děti.

Jak vnímáte spolupráci s obcí, ale i městem Jindřichův Hradec?

Na předešlém pracovišti jsem využila dotaci z Fondu Vysočiny na opravu hygienických prostor, tady jsem se k nějakým projektům zatím nedostala. Nicméně tady ve školce je vše v tomto směru v pořádku, takže ani nic podobného, kde by byla potřeba nějaká spolupráce se zřizovatelem, zatím neplánuji. Jinak ale mohu říct, že jak obec, která zajišťuje provozní náklady, tak město, které má zase na starosti mzdové záležitosti a obsazení, jsou k nám vstřícní, žádnou špatnou zkušenost nemám.

Petra Jouzová