„Jednání tak měla dvě roviny. Zaprvé jsme se s majitelem dohodli, že úkoly vyplývající z rozhodnutí, které jsme k zamezení dalšího chátrání vydali, splní do 30. září.

Zároveň jsme se situací okolo zámečku seznámili také nového možného majitele,“ uvedl památkář z městského úřadu v Dačicích Pavel Urban. Jak dále upřesnil, majitel musí především zabezpečit všechny otvory, ještě důsledněji zajistit prasklinu ve stěně a učinit opatření k částečné eliminaci rozpadajících se novogotických prvků.

Miroslav Cihelka