Důvodem je podle místostarosty Alfreda Němce chystaný výlov, k němuž má dojít ještě do Velikonoc, a následná oprava lávky pro pěší vedle mostu mezi oběma vodními plochami.

„Lávka sice není staticky poškozená a není proto nebezpečná, přesto je nehezká a potřebuje opravu,“ vysvětlil místostarosta.

Po vypuštění rybníku mají být opravené patky, které jsou pod vodou poškozené, opravit se mají i podhledy, ale také chrániče, které drží roury a kabely sítí.

Většina prací se provozu pěších po lávce dotknout nemá, a to až do chvíle, kdy dojde na výměnu zábradlí a poté také povrchu mostovky.

„Zřejmě bude muset být na velmi krátkou dobu zcela uzavřena a lidé budou muset využít úzkého chodníku na protější straně mostu,“ uvedl místostarosta. Ačkoliv se původně počítalo s tím, že dokončovací práce zbudou až na období po letní sezoně, dojde k opravě lávky najednou.

Svou roli i tentokrát má sehrát umělá hráz ve velkém Vajgaru, která jeho hladinu udrží po dobu oprav pod stav, aby voda nemohla práce komplikovat.

Situace, kdy bude malý Vajgar bez vody, se podle Alfreda Němce využije také ke kontrole hlavního stavidla. „Objevila se tam drobná chyba a bude potřeba se podívat na hlavní výpusť, protože zlobí jedna deska,“ upřesnil.

Vše ale nyní záleží na vývoji počasí.