Matka dvou synů a dvou dcer nedokázala sedět doma, zajímá ji kultura i dění ve městě.

Již tři roky totiž pracuje jako šéfredaktorka webu Třeboňsko a spravuje několik dalších portálů coby pracovnice jedné počítačové firmy.

Pochází z jižní Moravy, po vysoké škole pracovala v Jindřichově Hradci ve výpočetním středisku Jitky, kde se seznámila s manželem Františkem, rodilým Třeboňákem, se kterým má čtyři děti.
„Pocházím ze široké rodiny, mám pět bratrů a tři sestry, díky nim jsem měla krásné dětství a rádi se setkáváme dodnes i s jejich rodinami a samozřejmě s našimi rodiči. Dát dětem sourozence pro mě znamená dát jim přátele na celý život, proto jsem si přála mít víc dětí, a to se mi splnilo,“ usmívala se Marie Košinová. Ze svých dětí má radost. „Maruška (15) a Věrka (13) teď mají šňůru adventních koncertů s Třeboňskými pištci a baví je to. Kluci František (20) a Martin (18) dřív hráli na harmoniku, teď už jen pro zlepšení nálady, ale všichni jsou aktivní v atletice,“ řekla Marie Košinová.

V práci, kterou vykonává v posledních letech, se podle jejích slov snoubí profese s koníčkem. „Studovala jsem na vysoké škole v Liberci automatizované systémy řízení, na katedře kybernetiky. Bylo nás tam tenkrát jen patnáct z celé republiky, osm Čechů a sedm Slováků. Samozřejmě jsem se musela v současném povolání naučit hodně nového a stále musím. U počítačové firmy spravuji několik webových stránek a jako šéfredaktorka webového portálu Třeboňsko, což je turistický server, se mohu pracovně věnovat i svému koníčku, což je kultura,“ upřesnila Marie Košinová.

Matka čtyř dětí je zároveň také pět let jednatelkou třeboňské Křesťanské akademie. „Líbí se mi základní myšlenka Křesťanské akademie, která je neziskovým sdružením občanů, kteří chtějí v křesťanském duchu pomáhat rozvoji české společnosti v oblasti kultury, politiky a ekonomie. Sdružují se zde lidé, kteří cítí morální zodpovědnost,“ dodala Marie Košinová. Jejím úkolem je v rámci třeboňské Křesťanské akademie pomáhat s organizováním různých přednášek a besed, kterých se může zúčastnit kdokoliv z veřejnosti. „Přednášky fungují už patnáct let. Příští čtvrtek bude například od 18 hodin v přednáškové místnosti v zimní kapli třeboňského kláštera vystupovat doktorka teologie Lucie Kolářová na téma Lidé jako boží příběh,“ zmínila Marie Košinová. Témata vybírají podle toho, co v je v dané době aktuální, co lidi nejvíc zajímá.

Nová třeboňská zastupitelka má v rodině silnou podporu a respekt vůči jejím mimorodinným aktivitám. „Byla jsem na mateřské dovolené dvanáct let a nemohla bych jenom sedět doma. Deset let jsem hrála loutkové divadlo, pracovala jsem jako dobrovolnice v Charitě a vyučovala jsem náboženství. Chodím ráda cvičit. Myslím si, že každý by měl mít svou třináctou komnatu, ve které by měl všechny své zájmy. Pokud bych nic nedělala, nemohla bych své děti ničím obohatit. Cením si i pochopení a důvěry mého manžela,“ vysvětlila Marie Košinová.

V současné době byla navíc ještě určená páterem Hugo Pitlem jako garant adopce dvou dětí na dálku, protože se farnost v létě na základě výtěžku sbírky rozhodla adoptovat děti na dálku. Do projektu se zapojí i její dcery psaním dopisů. Zatím je vše v jednání.