Vládu nad Jindřichohradeckem má masopustní veselí, někde jdou vlastní cestou

V koledě zcela schází vysoké čepice ozdobené počtem růžiček shodným s počtem dní v roce, ale i slaměná koleda. Přesto tady má masopustní veselí svůj pevný řád.
Ještě předtím, než v sobotní poledne Karel Červený, který již počtvrté vzal na sebe roli Masopusta, zahájil masopustní průvod, informoval jeden z hlavních organizátorů – Jan Pumpr o zdejším maškarním dění.

„Hamerští se před osmi lety byli podívat na to, jak dělají masopust v Břilicích a tamější koleda řemesel se jim zalíbila. Celou družinu, jež navštíví všechny domy v obci, vede Masopust, který nabídne hospodáři či hospodyni různé služby, muzikanti přitom zahrají a koledníci zazpívají,“ uvedl.
Večer poté následuje pohřbení Masopustu. Ve smutečním průvodu jdou nejdříve ministranti, první nese na koštěti kombiné, druhý kropenku s vodou, za nimi jde kapela – v Hamru to byla část Třeboňské dvanáctky, a za Masopustem, kterého nesou na nosítkách funebranti, jde poslední farář.
Stejně tak tomu bylo i tuto sobotu ve zdejší restauraci, kde touto smuteční tryznou byl zahájen čtyřicetidenní půst od masa. Tuto závěrečnou informaci doprovázel pochopitelný smích hlavního organizátora hamerského masopustního reje.

Obecně je masopust doba od Tří králů do Popeleční středy. A letos je to jedno z vůbec nejkratších období. „Vše se odvíjí od Velikonoc, které jsou vždy po 1. úplňku po 1. jarním dni, což tentokrát vychází již na 23. března. A Popeleční středa je sedm týdnů před tím, tedy letos 6. února,“ vysvětluje jindřichohradecký probošt Václav Habart.

František Hešík, Lenka Novotná