Z jednoho prvňáčka na Dačicku se stal záškolák. Jeho matka (45 let) nyní čelí stíhání za ohrožování výchovy mládeže. Podle policejní mluvčí Hany Millerové žena svého chlapce v minulých dvou školních letech neposílala do školy a od února, kdy se přestěhovali, přestal školu na Dačicku navštěvovat úplně. „Za tu dobu zameškal pět set vyučovacích hodin, z toho jen 104 hodin měl omluvených lékařkou," naznačila Hana Millerová s tím, že další omluvenky vypisovala matka.

„V důsledku častých absencí ve škole prvňáček neprospěl ve školním roce 2014/2015 z českého jazyka. Škola mu nařídila vykonat opravnou zkoušku, na kterou se však nedostavil, a tak musel 1. třídu základní školy opakovat," doplnila policejní mluvčí.

Dačičtí policisté přečin ohrožování mravní výchovy mládeže zadokumentovali a případ předali jindřichohradeckým kriminalistům. Minulý týden vyhotovil policejní komisař usnesení o zahájení trestního stíhání podezřelé ženy. Hrozí jí trest odnětí svobody až na dvě léta.

Když dítě z nějakého důvodu chodí za školu a má neomluvené hodiny, velkou roli sehrává právě škola. Podle metodických pokynů ministerstva školství do deseti neomluvených hodin to řeší třídní učitel formou pohovoru s rodiči, při více než deseti hodinách to řeší výchovná komise a nad 25 hodin se škola obrací na orgány sociálně právní ochrany dětí.

V případech záškoláctví dává podle vedoucí dačického odboru sociálních věcí Věry Janákové vždycky podnět škola, a to k sociálně právní kurátorce. „Ta si pozve rodiče dítěte na pohovor a zpravidla se podaří náprava. Když ale obrat nenastane, sejde se takzvaná případová konference, kde jsou jak odborníci ze školy, tak i právník, zástupci policie, psycholog a podobně a když ani poté nenastane náprava, tak následuje podnět ke stíhání rodičů a dítě, pokud má i další problémy s chováním, jde do diagnostického ústavu, kde se s ním dál pracuje a hledají cestu k nápravě," vysvětluje.

Ve zkráceném příkazním řízení, při němž se bez nařízení jednání vydá rozhodnutí o vině rodičů, mohou dostat napomenutí nebo pokutu až do tří tisíc korun.

Případy záškoláků

2016 prvňáček na Dačicku zameškal už 500 hodin, musel i zopakovat ročník

2015 618 vyučovacích hodin za poslední dva školní roky zameškal školák z Dačicka, vše se začalo řešit v okamžiku, kdy nedorazil do třetí školy, kam měl kvůli problémům přestoupit

2015 záškolák ze sedmé třídy zameškal 453 vyučovacích hodin, žák dostal ředitelskou důtku a otec skončil před soudem

2013 celkem 528 hodin zameškal v letech 2011 až 2013 školák z Dačic, na většinu hodin mu matka napsala omluvenku

2009 na Slavonicku matka neposílala svého syna do školy a omlouvala ho prostřednictvím sms zpráv a chlapec zameškal 240 hodin

2008 celkem 141 neomluvených vyučovacích hodin měla žákyně ve Strmilově.

Ohrožování výchovy mládeže

§217 Trestního zákona

(1) Kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší než osmnáct let nebezpečí zpustnutí tím, že

a) svádí ji k zahálčivému nebo nemravnému životu,

b) umožní jí vést zahálčivý nebo nemravný život, nebo

c) závažným způsobem poruší svou povinnost pečovat o osobu mladší než osmnáct let,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.