„Léčebny dlouhodobě nemocných souvisí s celou kaskádou péče, a proto vyžadují složitější a širší vysvětlení,“ sdělila k tématu předsedkyně představenstva dačické nemocnice Miroslava Člupková s tím, že slíbila Deníku podrobnější vyjádření později. Jednoznačné vysvětlení zatím neposkytli ani v jindřichohradecké nemocnici.

Podle ombudsmana mohou být obavy z tříměsíčního limitu pozůstatkem praxe v 90. letech, kdy skutečně metodický pokyn ministerstva zdravotnictví stanovoval tři měsíce jako období, v němž je možné zvládnout následnou péčí většinu zdravotních problémů pacientů léčeben dlouhodobě nemocných. Pojišťovny tehdy pro delší hospitalizaci vyžadovaly schválení revizním lékařem.

Délka hospitalizace v léčebně dlouhodobě nemocných není podle veřejného ochránce práv omezena žádným právním předpisem a řídí se pouze zdravotním stavem pacienta. Všeobecná zdravotní pojišťovna zdravotní péči hradí i po 90 dnech a žádnými limity se neřídí. Stěžejní je pro ni tedy zdravotní stav pacienta.

„Pokud existuje zdravotní indikace k pobytu v léčebně dlouhodobě nemocných, vždy ji hradíme bez jakéhokoli omezení,“ informoval specialista marketingu a komunikace Všeobecné zdravotní pojišťovny v Českých Budějovicích Viktor Lavička.

Pacient z léčebny dlouhodobě nemocných odchází například také do domova pro seniory. „Vždy, když je pacient zdravý natolik, že může být propuštěn do domácího ošetřování, může být také klientem domova pro seniory. V domově pro seniory je pro klienty zajištěna ošetřovatelská péče,“ řekl ředitel Centra sociálních služeb v Jindřichově Hradci Jiří Blížil.