Podle zákona 106/1999 Sb. má veřejnost právo ptát se městských úřadů na cokoliv týkajícího se jejich konání – a úřady mají ve většině případů povinnost odpovědět. Podle mluvčí hradecké radnice Karolíny Průšové odpověděl úřad v loňském roce na 22 žádostí o poskytnutí informace. „Žadatelé se touto cestou domáhali poskytnutí informací obecného charakteru, například jaké investiční akce má město Jindřichův Hradec v plánu, jaké jsou ceny za pronájem rybníků, jakým způsobem městský úřad Jindřichův Hradec archivuje datové zprávy nebo jaký je evidován počet trestných činů v Jindřichově Hradci v určitém období," vysvětlila Karolína Průšová.

Žadatelé po hradeckém úřadu požadovali také informace ze správních řízení, třeba zda bylo v nějaké konkrétní věci vydané rozhodnutí. Poslední skupina dotazů se podle mluvčí Karolíny Průšové týkala témat, která v minulém roce rezonovala veřejným prostorem – kupříkladu revitalizace Husových sadů. „Všechny odpovědi i s dotyčnými přílohami zveřejňuje úřad na webových stránkách www.jh.cz. v záložce Zveřejňované informace," doplnila Karolína Průšová.

V Třeboni byla podle mluvčí Jitky Bednářové (na snímku) v roce 2016 podle zákona o svobodném přístupu k informacím podána celkem třináctka žádostí.

„Ve třech případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Žádosti o poskytnutí informací se týkaly například investičních plánů města, povodí v roce 2013 v obci Nová Hlína, usnesení rady města, počtu podnětů – stížností -na podomní prodej, softwaru pro spisovou službu, auditu společnosti Technické služby Třeboň, ovládacích čipů a dalších," vypočítala Jitka Bednářová.