Podle místostarosty Jana Bartoška bylo nutné při tvorbě návrhu přihlédnout i k očekávané nižší daňové výtěžnosti v příštím roce.

„Bude záležet, jaké se nám podaří získat dotace, na čem se zastupitelé shodnou a co nakonec schválí. Mezi zásadní připravované investiční akce patří ve spolupráci s Jihočeským krajem rekonstrukce ulice Berky z Dubé za železničním přejezdem. Dále poslední etapa rekonstrukce Červeného vrchu. A rovněž je důležité posílení technologií čistírny odpadních vod,” sdělil Bartošek.

Zato v Jindřichově Hradci se zdá, že na finalizování rozpočtu na příští rok je ještě čas. Podle starosty Stanislava Mrvky se rozpočet bude schvalovat až na zasedání zastupitelů 29. února. „Nemáme návrh rozpočtu, ten bude hotový někdy v druhé polovině prosince,” dodal Mrvka.

V Třeboni již schválila rozpočet pro příští rok rada města a 12. prosince jej projedná zastupitelstvo. Největší investiční akce nastínil starosta města Jiří Houdek: „Čeká nás oprava lázní za 123 milionů korun. V rozpočtu je dále vyčleněno 10 milionů korun na rekonstrukci výstavního sálu Pod Věží.”

U Světa také plánují výstavbu cyklostezky směrem na Starou Hlínu. Do kultury a sportu poputují stejné finanční prostředky jako v letošním roce.