Radní města nad Vajgarem totiž schválili podání žádosti do grantového programu Jihočeského kraje, konkrétně nazvaného Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích.

Cílem tohoto grantového programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a chodců na pozemních komunikacích, čehož by se mělo dosáhnout právě osazením světelné signalizace, zřízením a úpravou přechodů pro chodce nebo například osazením zpomalovacích pruhů. Na křižovatce v Jindřichově Hradci se počítá s instalováním světelného signalizačního zabezpečení.

Petra Jouzová