Proto již nyní vypsalo město konkurz na ředitelku tohoto zařízení. „Přihlášky je možné zasílat do 10. srpna, do 16.30 hodin.

Rozhodující je razítko podatelny,“ upřesnil místostarosta Alfred Němec s tím, že konkrétní požadavky upřesňuje zákon.

Nová ředitelka pak má nastoupit k 1. listopadu a do konce roku zajistit přípravu zařízení pro příchod dětí.