Město dostalo úvěr 15 milionů korun ze státního fondu rozvoje bydlení už loni a peníze jsou určeny pro fyzické i právnické osoby na opravu nebo modernizaci bytů i celých bytových domů.

„Původně byla lhůta pro čerpání peněz 30. září tohoto roku. Zbylo ale ještě asi 12 milionů korun, a tak by bylo škoda je lidem ještě neposkytnout. Proto jsme žádali o prodloužení,“ vysvětlila vedoucí odboru kanceláře starosty Jana Říhová.

Právě zmíněné prodloužení lhůty bylo také předmětem středečního jednání zastupitelů, kteří souhlasili s uzavřením dodatku ke smlouvě se státním fondem, který by rozhodnutí právně ošetřil. Jak ujistil starosta města Karel Matoušek, ani na straně fondu nejsou výhrady proti prodloužení.

Výhodou úvěru je roční úroková míra 3 procenta. To je proti půjčkám a hypotékám, které poskytují banky, velice výhodné. Navíc podle Říhové je úrok zaručený po celou dobu splácení a lidé mají jistotu státních peněz.
„Když jsem se o této možnosti dozvěděla, neváhala jsem, protože je to opravdu výhodné. Půjčila jsem si 75 tisíc na zateplení domu,“ prozradila paní Libuše z Dolního Skrýchova, které úvěr zastupitelé odklepli hned v dalším bodě jednání.

Nárok na půjčení peněz mají i právnické osoby, to znamená, že jich mohou využít třeba i různá sdružení vlastníků bytů na zateplení celého paneláku. Možnost platí nejen pro lidi bydlící přímo v Jindřichově Hradci, ale i ve všech devíti místních částech. Podmínkou udělení půjčky je, že polovinu plánovaného rozpočtu na rekonstrukci zaplatí žadatel.

„To znamená, že když výměna oken bude stát třeba 100 tisíc korun, polovinu z toho musí žadatel předem složit. Zatím peníze čerpá asi deset zájemců. Většinou jsou to částky jen v řádech desetitisíců,“ doplnila Říhová.

K získání úvěru je ještě potřeba mít jednoho ručitele, doba splatnosti je maximálně deset let a garantem projektu je Česká spořitelna.

K získání úvěru je potřeba jednoho ručitele a již uzavřená smlouva s dodavatelem prací.

Jak ujistil na jednání zastupitelstva starosta Matoušek, nejsou ze strany občanů se splácením žádné problémy.

Jana Hýbková, Eliška Bučinová