Lázeňskému městu se podařilo získat dotaci ve výši 29 851 535 korun a úvěr na 54 727 813 korun od Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Díky těmto prostředkům tak Třeboň bude moci konečně vrátit dotaci, kterou získala z Evropské unie na stavbu čistírny odpadních vod (ČOV) v roce 2010.„Tyto prostředky z národního programu nám umožní řešit a napravit vzniklou situaci kolem ČOV a navrátit tak dotační prostředky, které jsme na čističku získali," uvedl starosta Třeboně Jiří Houdek.

Město získalo dotaci na stavbu ve chvíli, kdy ještě nebyly známy podmínky, za jakých se mají prostředky čerpat. Následně se ale ukázalo, že dodatečně vyhlášené podmínky jsou pro město nepřijatelné. „Znamenalo by to zásadní zvýšení vodného a stočného v obcích, což ale nebylo při stavbě ČOV domluveno a pro obce je to neakceptovatelné, tudíž jsme dotační podmínky splnit nemohli," vysvětlil již dříve starosta.

Na základě jednání s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí nakonec stát vyhlásil aktivační program, ve kterém mohlo město získat částečnou dotaci a zbytek splácet s úrokem ve výši 1 procenta Ministerstvu životního prostředí. Jak dále starosta ubezpečil, vracení půjčky by ale nemělo být řešeno navýšením cen vodného a stočného.

Třeboňská čistírna je ve zkušebním provozu od roku 2011 a jejím provozovatelem je město Třeboň. „V danou chvíli jde o řešení administrativních problémů, samotná čistička funguje velmi kvalitně a provoz běží jak má," uzavřel Jiří Houdek.

Petra Jouzová