Vedení města Třeboně totiž vloni vstoupilo v jednání s vedením Místní akční skupiny Třeboňsko (MAS). Předmětem byla podpora organizace a její činnosti ze strany města. Do schváleného rozpočtu se tak vyčlenilo 200 tisíc korun.

Finance poputují formou individuální dotace této organizaci na zajištění zřízení a provozování nového komunitního centra. Tyto prostory budou fungovat podle tajemnice města Petry Jánské, jako místo pro setkávání s veřejností, primárně s obyvateli Třeboně a Třeboňska, ale i s turisty. "Prostory poskytnou možnost propagace města a okolí, a to nikoliv jen z hlediska cestovního ruchu, ale komplexně. Návštěvníci zde získají informace o Třeboňsku, jeho obcích, pořádaných akcích všeho druhu, podnikatelích a jejich činnosti, výrobcích, službách…," uvedla tajemnice.

V nabídce komunitního centra nebudou chybět tematické semináře z oblasti životního prostředí, školství a vzdělávání či ze sociální sféry. Rada města schválila uvolnění částky na projekt. Ještě bude potřeba, aby uvolnění financí schválilo zastupitelstvo na konci června.