Rada města schválila záměr zadání veřejné zakázky na pořízení serverové virtualizační technologie pro Městský úřad Jindřichův Hradec.

Bližší informace o zavádění nových technologií poskytl Jindřichohradeckému deníku tajemník městského úřadu Karel Přibyl.

„Ke zřízení serverového virtualizačního centra město přistoupilo z důvodu přechodu systému na základní registry. Ty jsou celkem čtyři,“ sdělil Karel Přibyl.

Do základních registrů se řadí registr osob, registr obyvatel, registr územní identifikace adres a nemovitostí a v neposlední řadě také registr práv a povinností.

Základní registr obyvatel by měl být funkční od 1. dubna příštího roku, na další tři registry by se pak mělo přejít k 1. červenci 2012.
Hlavním cílem přechodu na základní registry má být zlepšení komunikace občanů s úřady.

„Mezi úřady by měly obíhat informace, nikoli občan,“ podotkl tajemník jindřichohradeckého městského úřadu Karel Přibyl.

Přechod na základní registry s sebou nese nároky na technologické zabezpečení. Rada města proto schválila záměr vypsat výběrové řízení na nové serverové virtualizační centrum, které má zajistit dostatečnou kapacitu pro ukládání informací a zároveň odpovídající rychlost přenosu dat.