Radniční program na podporu sociálních činností je rozdělený do dvou oblastí: pro registrované a neregistrované sociální služby.

Podle mluvčí města Karolíny Bartoškové se těmi neregistrovanými rozumí například podpůrné programy zaměřené na péči o seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby v sociální krizi či rodiny s dětmi. „V první oblasti jsme obdrželi dvacet žádostí o dotační podporu, ve druhé osm,“ uvedla.

Poté, co úřad všechny žádosti přezkoumal, schvalovali radní města příspěvky do výše padesáti tisíc korun. O žádostech nad tuto částku později rozhodli zastupitelé města. Podporu registrovaným službám město oproti loňsku navýšilo o 150 tisíc.

Radnice vyjma zmíněných dotací také nově přispěla na činnost hospicové péče sv. Kleofáše částkou 490 tisíc korun.

Ve středu 12. června se od 10 hodin na Masarykově náměstí (v případě špatného počasí v prostorách kulturního domu Střelnice) uskuteční letošní Den poskytovatelů sociálních služeb.

„Veřejnosti se představí a nabídnou své služby poskytovatelé sociálních služeb působící na Jindřichohradecku, kteří přispívají svou činností ke zlepšení života občanů,“ přiblížila vedoucí odboru sociálních věcí městského úřadu Zdeňka Šindelářová s tím, že poskytovatelé služeb zpraví veřejnost o pobytových, ambulantních nebo terénních službách a zároveň budou prezentovat své výrobky. Součástí bude také doprovodný kulturní program.

Největší podpora
- Prevent 99, terénní program (128 000 Kč)
- Otevřená Okna, sociálně terapeutická dílna (100 000 Kč), chráněné bydlení (95 000 Kč)
- Farní charita JH, provoz noclehárny a nízkoprahové zařízení pro mládež (obojí po 95 000 Kč)