Znaleckým posudkem byla stanovena cena 434 560 korun.
V současné době jsou v pronájmu Rybářství Třeboň. To o ně projevilo zájem v pořadí jako třetí nejvyšší nabídkou. Nejvyšší nabídku 1,5 milionu korun podal jeden třeboňský podnikatel, který však od nabídky odstoupil.

Zastupitelé rozhodli pro druhou nejvyšší nabídku za 1,2 milionu korun, kterou podal jeho zeť. Na veřejném jednání zastupitelstva se proti tomu ohradil bývalý starosta, nyní zastupitel Jiří Houdek: „Je to nekorektní, nesprávné…“ Dále projevil svůj zásadní nesouhlas s prodejem historických rybníků.

„Rybníky a pozemky byly prodány za 1,2 milionu korun, za podmínky převzetí práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy mezi městem Třeboň a Rybářstvím Třeboň HLD a.s.,“ doplnil starosta města Jan Váňa.