V roce 2016 koupilo město Jindřichův Hradec od soukromého vlastníka historický zámecký pivovar, který velmi poničil požár v roce 2011. "Na západním křídle byla zcela zničena konstrukce zastřešení a dřevěné konstrukce stropů. Na středním křídle byla konstrukce zastřešení zničena částečně a rovněž dřevěná konstrukce stropu je z velké části poškozena. Východní křídlo nebylo požárem zasaženo, ale je částečně zchátralé z důvodu dlouhodobě zanedbané údržby. Suterén a přízemí objektu jsou zastropeny klenbami, které kromě zanedbané údržby nevykazují zásadní statické poruchy," popsal Vladimír Krampera z odboru rozvoje.

Návrhy a podněty je možné zasílat poštou na adresu Městský úřad, odbor rozvoje, Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec nebo elektronicky na adresu krampera@jh.cz, případně osobně na Městský úřad, odbor rozvoje, Janderova 147/II, Jindřichův Hradec. Návrhy a podněty budou přijímány do 31. 8. 2017, poté bude provedena jejich sumarizace a výsledky projednány radou města a zastupitelstvem města. (zdroj: Město Jindřichův Hradec)

Celý objekt je součástí areálu Státního hradu a zámku a jako takový je národní kulturní památkou, což přináší jistá omezení budoucího využití komplexu. Je například nutné zachovat dispoziční řešení stavby nebo její vnější vzhled.

"Město Jindřichův Hradec tímto žádá širokou veřejnost o vyjádření názorů na budoucí využití objektu bývalého zámeckého pivovaru při respektování rámce památkové ochrany. Dispozice dochovaných částí objektu je zřejmá z výkresů původního stavu, uvedených na webových stránkách města," řekla mluvčí radnice Karolína Průšová.