Jednak ze zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích a dále z časového omezení.

„Udělené výjimky jsou na hudební produkci festivalu Rockfest, který se bude konat v prostorách amfiteátru zámeckého parku 30. a 31. července za podmínek, že pořadatel dodrží předpisy na ochranu veřejného zdraví a uhradí případné sankce související s touto akcí,“ informoval dačický tajemník Karel Macků.