Zároveň, jak informoval starosta Dačic Karel Macků, dali souhlas s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, a to společností Stavební huť Slavonice.

„V roce 2013 jsme nechali restaurovat přední část fasády Starého zámku, v roce 2014 následovala oprava jižní sgrafitové fasády a vloni byla provedena oprava východní části, a to včetně opravy schodiště," uvedl Karel Macků.

Doplnil, že pro letošek je plánováno dokončení oprav objektu Starého zámku, a to severní části fasády, rovněž včetně opravy schodiště.
Na opravu fasády bude využito dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, kde může činit výše dotace až 50 procent z celkových výdajů na akci.

„Předpokládá se, že samotné restaurování a opravy budou dokončeny nejpozději v říjnu," podotkl starosta.

Dačičtí radní také schválili výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na restaurování sochy svatého Prokopa, která byla původně na mostě přes Dyji a při jeho rekonstrukci se přesunula do atria městského úřadu. Radní schválili uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Danielem Chadimem ze Slavonic.

„V současné době je socha napadena vrstvou biologického nárůstu, lišejníky a mechy, dále jsou místy tmavá depozita a samotný kámen je již značně navětralý. V pravé ruce chybí také křížek, po kterém se dochoval pouze otvor," popsal starosta stav sochy.

Rovněž na restaurování svatého Prokopa hodlá město podle starosty využít prostředky z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, a to ve stoprocentní výši celkových výdajů. I zde je předpokládaný termín dokončení prací plánován na říjen.