„Získali jsme jsme pamětní list a plaketu, které jsou uložené na správě krematoria,“ řekl Deníku místostarosta Alfred Němec. Pracovníci správy se starají asi o dvě stě hrobů a hrobových míst.