Případy představil strážník Petr Zámek.

„Doba, kdy na silnicích a ulicích našich měst budeme pravidelně vídat dopravní prostředky, pohybující se autonomně, tedy bez řidiče, není zřejmě příliš vzdálená. V současné době však toto ještě neplatí. Vozidlo, pohybující se bez řidiče, je podezřelé, může být nebezpečné a může způsobit dopravní nehodu. Většinou se jedná o chybu řidiče, který vozidlo správně nezabezpečil. Může jít také o technickou závadu,“ konstatoval strážník úvodem.

Ve čtvrtek 2. května přijal operátor městské policie v Třeboni oznámení od občana. Ten sdělil, že právě viděl, jak náhle vjelo do křižovatky auto bez řidiče.

Operátorka okamžitě na místo vyslala strážníky. „Vozidlo bylo skutečně na udaném místě zjištěno. Při incidentu naštěstí nedošlo ani ke zranění, ani ke hmotné škodě. Hlídka na místě usměrňovala provoz s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Operátorce se mezitím podařilo zjistit a kontaktovat provozovatele vozidla, který na místo vbrzku přispěchal,“ popsal Petr Zámek a dodal, že hlídka řidiče poučila a on si auto řádně zaparkoval a zabezpečil.

Městská policie Třeboň. Ilustrační foto.
Na lince 156: Hlučné řešení manželského trojúhelníku či botička na auto v garáži

„Zabezpečit vozidlo – pod tímto slovním spojením se skrývá řada úkonů, které řidič motorového vozidla musí učinit, než se od parkujícího vozidla vzdálí. Kromě zajištění vozidla proti samovolnému pohybu je také nutno zabránit vykradení či odcizení vozu. Proto se ve voze zásadně nenechávají cenné předměty, skla oken se vysouvají nahoru a vůz se uzamyká,“ uvedl druhý případ strážník.

Při běžné hlídkové činnosti v Jiráskově ulici v Třeboni si strážníci v neděli 5. května povšimli osobního vozidla, které mělo okénko na straně řidiče zcela stažené dolů. U auta se navíc nikdo nenacházel.

„Podle toho, že uvnitř vozu nebyly zjevně žádné cenné předměty ani klíčky od vozu, hlídka usoudila, že stažené okénko zůstalo zřejmě omylem či opomenutím řidiče. V databázi vozidel se strážníkům podařilo vyhledat provozovatele. Hlídka se následně pokusila zjistit telefonický kontakt, nejdříve vlastními silami a poté ve spolupráci s Městskou policií Plzeň, kde měl provozovatel vozidla hlášeno trvalé bydliště,“ sdělil Petr Zámek.

Telefonní číslo se strážníkům bohužel zjistit nepodařilo. Proto přistoupili k zabezpečení vozidla botičkou, aby zabránili jeho ukradení.

„V průběhu ranních hodin následujícího dne řidič vozidla telefonicky požádal o sejmutí technického prostředku. Na místě strážníkům potvrdil, že okénko skutečně zůstalo otevřené v důsledku opomenutí. Poté si řidič zkontroloval vůz. Naštěstí se nic neztratilo a vůz byl v pořádku,“ popsal závěr případu strážník. Doplnil, že příště bude řidič zcela jistě věnovat více pozornosti pečlivému uzavření auta při jeho parkování.