Již vloni zastupitelé Dačic rozhodli, že příspěvková organizace města MěKS bude k 31. březnu zrušena a přejde pod odbor kultury Městského úřadu Dačice. Původní ředitel byl odvolán a řízením byla pověřena až do ukončení činnosti vedoucí dačického odboru kultury Naděžda Mastná.

Jak uvedl starosta Dačic Karel Macků, v současné době se pracuje na ukončování všech smluv, řeší se majetky a podobně. „Zřídili jsme nové oddělení kulturních aktivit, které bude mít kulturní zařízení, včetně provozu a programu na starosti. Již jsme na základě výběrového zřízení přijali i novou vedoucí oddělení a také přebíráme z původního Městského kulturního střediska tři zaměstnance," popsal Karel Macků s tím, že k 31. březnu také skončí ve funkci ředitelky MěKS Naděžda Mastná.

Návrh na zrušení střediska, jak již Deník informoval, vloni odsouhlasili zastupitelé až na druhý pokus v listopadu. V září záměr o jeden hlas neprošel.

K 31. červenci loňského roku rada města odvolala tehdejšího ředitele kvůli dlouhodobé nespokojenosti s jeho prací, což se začalo projednávat již v březnu na základě výsledků kontroly. Tehdy ale návrh v tajném hlasovaní mezi radními neprošel.

Vedení dačické radnice si slibuje, že pod křídly města bude provoz kulturního zařízení praktičtější, než když bylo MěKS jako příspěvková organizace města víceméně samostatné. Jak ujišťuje vedením MěKS pověřená Naděžda Mastná, občané Dačic by změnu v organizaci neměli vůbec postřehnout. „Rozhodně se to návštěvníků nijak nedotkne a když, tak by změny měly vést k lepšímu. Činnost střediska bude zabezpečená nově vzniklým oddělením na odboru kultury. Již se chystá i nová koncepce, aby pořádané akce oslovily co nejširší spektrum návštěvníků. Rozhodně všechny tradiční kulturní akce a festivaly zůstanou zachované," zdůrazňuje Naděžda Mastná s tím, že pro letošek jsou již i jejich přípravy v plném proudu.

„Jednodušší bude administrativní stránka provozu. MěKS mělo 5,5 úvazku zaměstnanců, z nichž část přešla pod město. Nyní bude mít nové oddělení 3,5 úvazku včetně vedoucí. Součástí bylo i 3D kino, které rovněž plynule přejde pod město," doplnila Naděžda Mastná.
Dačické kulturní středisko má za sebou již tradiční divadelní přehlídku Dačické kejklování a na tuto neděli chystá pohádku Sůl nad zlato v podání Pražské divadelní agentury.