Veřejnost bude moci podle tajemníka úřadu Karla Macků navštívit pracoviště jak v budově radnice, tak i ve starém zámku. „Připravili jsme trasu, jejíž start bude v infocentru, v rámci které děti s doprovodem budou moci navštívit všechny odbory a vždy na ně bude čekat nějaké překvapení. Děti na začátku dostanou kartičku, do které budou sbírat razítka 
z jednotlivých stanovišť  a v cíli – v obřadní síni, je čeká odměna," popsal Karel Macků. Mezi atrakce by měla patřit i živá kuna, poznávání řemesel a také návštěva sklepení úřadu při svíčkách.