Tento krok ze strany vlastníka komunikace, kterým je město Jindřichův Hradec, dle petentů zhoršil dopravu v této části Radouňky, když výrazně omezil obsluhu jejich nemovitých věcí a přitom nepřispěl k větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Mluvčí města Jindřichův Hradec Eliška Čermáková uvedla, že petenti dále upozorňují také na skutečnost, že cyklisté, kteří jedou z města směrem do "staré" Radouňky, budou vjíždět do protisměru. Petenti žádají o navrácení do původního, tj. obousměrného stavu. 

Rekonstrukce ulice Ke Mlýnu v Jindřichově Hradci - v Radouňce byla do jara přerušená.
Opravy v ulici Ke Mlýnu v Radouňce nyní končí, pokračovat se bude na jaře

Petici podepsalo dle slov mluvčí města osmnáct občanů z místní části Radouňka, ulice K Potůčku a blízkého okolí. "Na místě samotném situaci projednávali zástupci příslušného silničního správního úřadu, zástupci města Jindřichův Hradec, zástupci Policie ČR a předseda osadního výboru Radouňka," vyjmenovala mluvčí.

Výsledkem místního šetření bylo zjištění, že ulice K Potůčku byla zjednosměrněna oprávněně, na základě žádosti města Jindřichův Hradec, přičemž tato žádost má oporu v projektové dokumentaci vyhotovené v souvislosti s rekonstrukcí ulice Ke Mlýnu v této místní části.

Zeď na Parkánech v J. Hradci spadla částečně na parkoviště.
Kus původní městské hradební zdi na parkánech se utrhl a zbortil se

"Pro zjednosměrnění této ulice hovoří zpřehlednění dopravní situace, zejména zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce ulic K Potůčku, K Řece, Ke Mlýnu a Na Kopečku, kdy v případě provozu obousměrného zde dochází k nedostatečným rozhledovým poměrům," vysvětlila mluvčí.

Dále uvedla, že všechny zúčastněné subjekty se shodly, že pro lepší obsluhu této lokality by mělo dojít k úpravě dopravního značení a zpevnění prostoru včetně vybudování odstavné plochy ve spodní části ulice K Potůčku. "Rada města schválila znění odpovědi na petici v souladu s výsledkem místního šetření," uzavřela Eliška Čermáková.