V jihočeském regionu se pančování alkoholu obešlo bez obětí. Jaký měla vyhlášená prohibice vliv na další prodej tvrdého alkoholu v České republice?

Prodej stále ztrácí
Výrobci na základě tehdejších událostí pocítili značnou nedůvěru spotřebitelů. Například jindřichohradecká společnost Fruko-Schulz, která patří mezi největší české producenty alkoholických nápojů, si důvěru zákazníků zpět získává velice pomalu. Obchodní ředitel Ladislav Kremlička přiznává, že prodeje společnosti stále nedosahují takových hodnot jako před vypuknutím celé kauzy. „Na metanolovou aféru doplatili zejména poctiví výrobci, kteří se zákonem nikdy žádný problém neměli," poukazuje Ladislav Kremlička.

Složili pět milionů
Ve snaze zamezit nelegální výrobě, distribuci a prodeji lihu v České republice následně Celní správa, jako orgán zodpovědný za správu a výběr spotřebních daní, nově zavedla rozsáhlá legislativní opatření. „Jako výrobce a prodejce lihu jsme složili povinnou kauci ve výši pět milionů korun tak, abychom mohli 
i nadále vyrábět a prodávat alkoholické nápoje," řekl Ladislav Kremlička.
Stejné opatření se týká i distributorů lihu, to znamená subjektů, které lihoviny nakupují za účelem dalšího prodeje dalším subjektům, ne však koncovým zákazníkům – spotřebitelům. Díky zavedení přesné evidence všech výrobců i distributorů lihu se počet obchodníků s lihovinami snížil a zpřehlednil.

Kolky střeží video
Velké investice nejen ve Fruko-Schulz museli uvolnit na vybudování kamerového systému ve všech prostorách, ve kterých se jakýmkoli způsobem manipuluje s kontrolními páskami, takzvanými kolky, ať už se jedná o skladování, aplikaci na výrobky nebo o expedici. „Úředníci Celní správy mají v kterýkoli moment možnost on-line dohledu," říká Ladislav Kremlička 
s tím, že nedílnou součástí systému je zálohování pořízených záznamů.

Změnil se také způsob použití kontrolních pásek a zvýšil se počet ochranných znaků. „Při aplikaci těchto opatření docházelo k úzké spolupráci Generálního ředitelství cel 
s Unií výrobců a dovozců lihovin, která, jakožto zástupce největších hráčů na trhu, měla možnost vyjádřit se k navrhovaným změnám. Všechny tyto úpravy ovšem také znamenaly nemalé finanční nároky na řádně, legálně 
a transparentně podnikající subjekty," poznamenal obchodní ředitel společnosti Fruko-Schulz.

Metanol se objevil
Státní zemědělská a potravinářská inspekce letos už uzavřela šetření u 325 vzorků lihovin. Z nich podle Radoslava Pospíchala, referenta mediální komunikace, potřebným předpisům nevyhovělo 51 z nich. „Z tohoto počtu byl však pouze jedenkrát nevyhovujícím aspektem metanol, a to 
v množství, které pro spotřebitele nepředstavovalo zdravotní riziko," uvedl Radoslav Pospíchal.

Prodej není poctivý
Rovněž při kontrolách České obchodní inspekce bylo v průběhu 1. pololetí letošního roku zjištěno minimum porušení zvláštních právních předpisů, upravujících nakládání s alkoholem a jeho značení.

Tiskový mluvčí Jiří Fröhlich se na základě tohoto faktu domnívá, že prodejci alkoholu se snaží pravidla prodeje dodržovat. Vše ale zdaleka ideální není. „Stále ve značném rozsahu porušují zákon 
o ochraně spotřebitele. Nejčastěji pak jde o zásady poctivosti prodeje, a to nesprávným účtováním nabízených výrobků, nedodržením správné míry podávaných nápojů nebo používáním neověřených měřidel," říká mluvčí.

Jiří Fröhlich ještě doplnil, že k dalším nedostatkům patří neseznámení spotřebitele 
s cenou a nevydání dokladu 
o zakoupení výrobku se stanovenými údaji.