K účasti byly přizvány dvě české školy (ZŠ Třeboň, Na Sadech a ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím) spolu se svými partnerskými školami v Bavorsku (Staatliche Realschule Freyung a Sport-Mittelschule Hauzenberg).

První den probíhal v malebném městě Český Krumlov, kde místní škola (ZŠ Český Krumlov, Za Nádražím) přivítala své mezinárodní hosty s otevřenou náručí. Program byl zahájen krátkým hudebním vystoupením. Následovala prohlídka historického centra města s průvodcem, která vyvrcholila plavbou na vorech po řece Vltavě, poskytující jedinečný pohled na městské památky.

Druhý den navštívila skupina sídlo technologické firmy Wedos v Hluboké nad Vltavou, kde se děti seznámily s moderními technologiemi. Odpoledne bylo věnováno prohlídce informačního centra jaderné elektrárny Temelín, což byl mezi mladými účastníky velký hit. Den zakončil bowling v Českých Budějovicích, kde se děti mohly uvolnit a při hře v mezinárodních týmech navázat nová přátelství.

Třetí den se na středním odborném učilišti v Lišově konaly dva workshopy. Dopoledne bylo věnováno kulinářskému umění, kde si děti ve školních kuchyňkách vyzkoušely přípravu hamburgerů a čokoládových muffinů. Odpoledne pak bylo zaměřeno na truhlářské práce, při kterých si každý vyrobil vlastní ptačí krmítko. Večer probíhaly prezentace, při kterých žáci představili své školy, jejich aktivity, zázemí a projekty, na kterých pracují.

Poslední den se odehrával v Třeboni, zde žáci navštívili Střední školu rybářskou a vodohospodářskou a vyslechli přednášku o historii rybníkářství doplněnou ukázkou pletení rybářských sítí. V domě dětí a mládeže měly děti možnost vytvořit si vlastní keramické výrobky, poté se ve školní tělocvičně zapojily do sportovních aktivit. Akce vyvrcholila předáním certifikátů a slavnostním podpisem smlouvy o partnerství mezi školami ZŠ Třeboň, Na Sadech a Staatliche Realschule Freyung.

Ubytování bylo zajištěno na Hlincově Hoře, kde i přes chladné počasí panovala příjemná a přátelská atmosféra. Celá akce se opravdu vydařila. Žáci se seznámili s řadou profesí a procvičili si své jazykové dovednosti. Program byl vhodně doplňován zajímavými kulturními a sportovními aktivitami. Všichni žáci se bez problémů zapojili do připravených aktivit a příjemným vystupováním skvěle reprezentovali naši školu.

Toto setkání ukázalo, že i přes jazykové bariéry a kulturní rozdíly mohou děti společně tvořit, učit se a bavit se, čímž posilují evropskou solidaritu a přátelství. Věříme, že naše účast na zahraničních projektech bude i nadále pokračovat a těšíme se na další společná setkání.

Mgr. Jana Písaříková, ZŠ Třeboň Na Sadech