Jindřichův Hradec – Závěrečný účet města, tedy dokument, který se povinně tvoří ze zákona, projednali zastupitelé Jindřichova Hradce. Jak uvedl místostarosta Pavel Vejvar, jedná se vlastně o více než stostránkového průvodce hospodařením města v loňském roce.

„Potěšitelný je hlavně plusový výsledek ve výši 135 milionů 861 tisíc korun,“ uvedl Pavel Vejvar.
Dodal, že v patnáctidenní lhůtě, kdy byl závěrečný účet zveřejněn na úřední desce, aby se k němu případně mohli vyjádřit občané, žádná připomínka doručena nebyla.

S pochvalou výsledku hospodaření vystoupil také radní Josef Nejedlý. „Podíl na tom má hlavně minulé vedení města,“ uvedl. Pochvalu si od něj vysloužili i pracovníci finančního odboru, kteří podle jeho slov materiál pečlivě vypracovali, takže v něm lze vše přehledně najít.