Letos je například možné najít v regionu z těch větších zástupců ptačí říše husy velké. Ukázalo to pravidelné mezinárodní sčítání ptactva, do kterého se zapojili i ornitologové z jihu Čech. „Tento rok se koná již 47. ročník Mezinárodního sčítání vodního ptactva,“ uvedla Zuzana Musilová, koordinátorka projektu pro Českou republiku.

Na rybnících mezi Českými Budějovicemi a Dívčicemi například zaznamenal ornitolog Jiří Pykal více než sto velkých hus. „Husy většinou zimují ve Středomoří, ve Španělsku, Alžírsku, nebo Tunisku,“ zmínil Jiří Pykal, ale dodal, že letos nejsou pole pod sněhem a ani mráz není tak velký, aby byly zamrzlé vodní hladiny.

Pro husy jsou to vyhovující podmínky. „Není zamrznuto a husy mohou na vodu a na polích není sníh, tak se živí zbytky kukuřice nebo ozimy,“ vysvětlil ornitolog, proč si mohou opeřenci letos odpustit stěhování za teplem. A husy nejsou samy. „Je vhodná zima a zůstalo tady také hodně volavek, popelavých i bílých,“ dodal Pykal s tím, že jen v jediný den sčítání na vodních plochách mezi Budějovicemi a Dívčicemi našel třicet opeřenců s charakteristickou štíhlou siluetou. I volavky by jinak odlétly při tvrdší zimě jižněji, až do Středomoří.

V jiných letech, kdy vodní hladiny zamrznou hned zkraje zimy, zůstává v jižních Čechách a na Českobudějovicku jen pár odolnějších druhů, které se třeba nebojí ani lidí a využívají krmení třeba od obyvatel velkých měst. Pro divoké kachny, labutě a výjimečně třeba racky se potom stávají útočištěm třeba Malše a Vltava v Českých Budějovicích. Za posledních dvacet let už ale Jiří Pykal vypozoroval, spolu s ostatními ornitology, že se zimoviště zřetelně posouvají k severu.

Ptáci už tolik neodlétají do Středomoří nebo na jezera na jižní straně Alp či do Podunají. Zůstávají rovnou v České republice. „Je to tendence,“ říká Pykal a dodává, že u hus je to prokázané.

Obvyklejší než husy jsou 
v regionu v zimě například orli mořští. Výjimkou jsou ale kormoráni. Ve zmíněném pásu mezi Budějovicemi a Dívčicemi Pykal při prvním dnu sčítání došel až číslu 250 jedinců. Na vrbenských rybnících potom zapsal do archů na 2000 divokých kachen.

Mezinárodní sčítání vodních ptáků se uskutečnilo 
v závěru minulého a začátkem tohoto týdne. „Sčítání patří k celosvětově nejrozsáhlejším monitorovacím zoologickým projektům,“ zdůraznila Zuzana Musilová a připojila, že akce přináší zajímavé poznatky i z dlouhodobého hlediska. Ornitologové se v České republice vydávají při této příležitosti do terénu na několika stovkách lokalit.