Obec vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele zakázky na opravu místní komunikace Na Větrově. Podle zadání by mělo v rámci rekonstrukce dojít ke srovnání nezpevněného povrchu, dorovnání nerovností a položení asfaltového povrchu. Dále by zde měly být nově osazeny obrubníky a dlažba chodníku, přičemž budou také vyzvednuty vodovodní a kanalizační šachty. Práce by měly začít již v říjnu, dokončení je stanoveno do 15. prosince.

Petra Jouzová