„Vyhlašovatelem je komise Besip při městském úřadu a děti soutěží ve dvou věkových kategoriích. Čekají na ně jednak teoretické testy z pravidel silničního provozu, dále praktická jízda po dětském dopravním hřišti, jízda zručnosti a zdravověda,“ uvedla vedoucí jindřichohradeckého odboru školství Jitka Čechová. Tři nejlepší družstva z každé kategorie postoupí do okresního kola, které se koná 19. května v Třeboni. Zde je oblastní kolo dnes.
K zajímavostem letošní dopravní olympiády patří to, že diplomy v roce 2009 kreslily samy děti a nyní se nejlepší návrhy použily.

Výsledky

mladší žáci:
1. – 3. základní škola J. Hradec
2. – 2. základní škola J. Hradec
3. – 5. základní škola J. Hradec
starší žáci:
1. – 3. základní škola J. Hradec
2. – ZŠ Deštná
3. – 5. základní škola J. Hradec