Cílem okresní soutěže je upevňovat všestrannou sportovní zdatnost mladých hasičů a zvyšovat jejich odborné znalosti. Děti si zasoutěžily například ve střelbě ze vzduchovky, uzlování, poskytování první pomoci, požární ochraně nebo ve znalostech topografie.