Podle informací místostarosty Zdeňka Mráze muselo dojít k rozpočtovému opatření, které již rada města schválila. Rekonstrukce úseku Mlýnské stoky bude podle něho stát přibližně 2,5 milionu korun a rozpočtové opatření ve výši 400 tisíc korun bylo provedeno kvůli potřebě navýšení rozpočtu oproti původnímu odhadu ceny.

Místostarosta vysvětlil, že v opravovaném úseku dojde k uložení betonových prefabrikátů do předem upraveného lože toku Mlýnské stoky. „Její boky již neúměrně propouští vodu a ta poté protéká na pozemky fyzických i právnických osob v okolí,“ objasnil důvod opravy a dodal, že k podobné rekonstrukci došlo na Mlýnské stoce ze stejných důvodů i v minulosti. Délka opravovaného úseku byla dokonce z původně plánovaných 250 metrů prodloužena na 300 metrů.

Město pro rekonstrukci oslovilo pět firem, z nichž jen dvě podaly nabídku. Práce nakonec provede firma ZVŠ Stavitelství Třeboň. „Tato stoka, která vytéká z Hradečku, zásobuje vodou soustavu rybníků v lokalitě u Víta. Několik desítek metrů teče také v ocelové rouře podél mostu přes přeložku,“ uvedl pro zajímavost místostarosta.