Setkání s lesní zvěří na silnici snad zažil každý řidič a nechybí u toho často ani zážitky ze střetu. Teď je podle některých šoférů období, kdy je nebezpečí takové srážky ještě vyšší. „Jsou vysekané louky, ale příkopy v řadě úseků jsou zarostlé a zvěř se tam ukrývá. Daleko častěji mi vběhne něco do cesty a musím být ve střehu. Kolegové mají stejné zkušenosti," naznačuje řidič dodávky Viktor Rys.

Podobný názor zaregistroval například i hospodář Mysliveckého sdružení Jitro v Kunžaku Jiří Doupník, ale říká, že na Kunžacku podobné nehody nezaznamenali. „Nejhorší škody jsou na jaře, kdy je zvěř po zimě zesláblá a snaží se najít potravu a pak na podzim, kdy se přesunuje na pozemky po sklizni," míní Jiří Doupník.
Navíc od instalace modrých odrazek, které slouží jako světelné ohradníky, na hlavních tazích z Kunžaku na Hradec, Strmilov a Dačice se podle mysliveckého hospodáře Doupníka snížily ztráty zvěře vlivem střetů s auty na 50 až 60 procent.
Policisté na Jindřichohradecku podle vedoucího služby dopravní policie Karla Kotila zvýšený výskyt nehod způsobených srážkou se zvěří v tomto období rovněž nezaznamenávají.
„Od kolegů jsem to také slyšel, ale u nás to není. Příkopy okolo silnic 1. třídy jsou vysečené, takže střety se zvěří bývají hlavně v lesních úsecích, a to brzy po ránu a v noci," uvedl dopravní policista Karel Kotil.

Lesní zvěř však neumírá jenom pod koly aut, ale je také obětí mechanizace při senosečích, které jsou nyní v plném proudu.

Jedinou možností, jak ztrátám zabránit, je podle hospodáře kunžackého mysliveckého sdružení Jiřího Doupníka zvěř plašit. „Družstvo nám dává vědět, kde bude sekat, takže večer vyrazíme a zvěř z travního porostu vyženeme a nainstalujeme plašiče, které ráno před tím, než technika do louky vjede, zase odendáme," uvedl Jiří Doupník.
Připouští, že je to časově dost náročné, neboť na každé „plašení" je zapotřebí kolem patnácti lidí a používají se i dva až tři psi, kteří zvěř ukáží.
„Na druhé straně je to účinné, zvěř se vyžene a plašič spočívající v pásech hliníkové folie zvěř zvukem, který vydává a odlesky světla, odradí," popsal Jiří Doupník. Konstatoval, že při senosečích kunžačtí myslivci registrovali dřív tak kolem dvaceti až třiceti zasažených kusů zvěře a letos jsou to zatím dvě srnčata.

Střety se zvěří

Za první čtyři měsíce letošního roku policie v České republice šetřila 2 602 střetů aut se zvěří či s domácím zvířetem, což představuje 9,5 procenta z celkového počtu nehod. V roce 2013 byl podíl nehod se zvěří za stejné období nižší, a to 8,8 procenta.

Nebezpečí střetu

- zvěř má tendenci pohybovat se i v blízkosti silnic především za svítání a za soumraku
- zvíře je při nočním oslnění světlomety dokonale zmateno a zůstává strnule stát na vozovce
- zvíře málokdy putuje osamoceně, pokud tedy uvidíte přecházet přes cestu jen jednu srnku, zpomalte co nejvíce, je totiž velmi pravděpodobné, že někde při cestě se nachází i zbytek stáda
- v současné době s migrací divokých zvířat do měst je potřeba na pohyb zvěře na vozovkách myslet i při cestě v městských aglomeracích