Ve čtvrtek v 9 hodin ráno s nimi vyjdou do českovelenické aleje, kde pozdraví pracovníky úřadu písněmi a tanečky. Dětská představení doprovodí také místní paní harmonikářka „Pak dojdou děti k řece, do které rituálně zahodí Morany a voda odnese zimu pryč,“ vysvětlila učitelka ze školky Šárka Šindelářová.

Poté se dětský průvod zastaví v komunitním centru Fenix na malé občerstvení a shlédne tu vystoupení tanečního kroužku ze základní školy.