Oprava by dle smlouvy měla být dokončena do středy 16. září. K tomuto dni bude stavba zhotovitelem SaM silnice a mosty také předána. Jak doplnil místostarosta Jiří Baštář, předpokládané období, které dohoda řeší je od 1. září do závěrečné kolaudace stavby.

"Jejím podkladem je prohlášení zhotovitele, že předčasné užívání nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby, neohrozí bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí a zároveň je potřeba pravomocné rozhodnutí příslušného speciálního stavebního úřadu, o jehož vydání požádal investor, tedy město Dačice“, doplnil místostarosta.