Muž je hospotalizovaný. Komplexní výsledky vyšetření však budou známy za několik dnů. Jak Kotrba zdůraznil, podezření na onemocnění tuberkulózou zatím nebylo potvrzeno.


Hlas v telefonu dále sdělil, že lidé v okolí mají strach.
„U jednoho pracovníka ve firmě Moeller Suchdol nad Lužnicí se v posledních týdnech začaly projevovat příznaky, jež by mohly nasvědčovat onemocnění tuberkulózou. Proto byl v závěru minulého týdne odeslán z odborné ambulance v Třeboni do Nemocnice České Budějovice k specializovanému plicnímu vyšetření a hospitalizaci,“ uvedl Kotrba.

Komplexní výsledky vyšetření však budou známy za několik dnů. Jak Kotrba zdůraznil, podezření na onemocnění tuberkulózou zatím nebylo potvrzeno.

Pokračoval v tom smyslu, že zaměstnavatel pacienta spolupracuje s orgány ochrany veřejného zdraví a plicními specialisty, jimž poskytl seznam osob, jež přišly s pacientem do kontaktu.

U těchto lidí provádějí plicní specialisté preventivní vyšetření.